Betalings- en annuleringsvoorwaarden

 Betalingsvoorwaarden

Wij kunnen uw inschrijving pas bevestigen nadat wij het volledige bedrag hebben ontvangen. Wij dienen uw betaling te ontvangen op de overeengekomen datum (hetzij vroege inschrijving, hetzij standaard inschrijving). Is dit niet het geval, dan wordt automatisch het standaard tarief toegepast.

Betalingen dienen in euro te gebeuren op één van volgende manieren:
1. Bankoverschrijving: aanwijzingen voor betaling via bankoverschrijving staan vermeld op uw factuur die u ontvangt wanneer u uw online inschrijving hebt voltooid. Hou er rekening mee dat het tot 10 dagen kan duren vóór internationale bankoverschrijvingen op onze rekening aankomen.
2. Als u kiest voor het voordelige tarief bij vroege inschrijving (“early bird”), dan dienen wij uw betaling uiterlijk op 31 juli 2014 te ontvangen. Hebben wij uw betaling op die datum niet ontvangen, dan wordt automatisch het erop volgende standaard tarief toegepast.
3. Voor alle eventuele bankkosten zijn uitsluitend de deelnemers verantwoordelijk.

 Annuleringsvoorwaarden

• Inschrijvingen kunnen slechts schriftelijk bij het Congressecretariaat worden geannuleerd.
• Annuleringen ontvangen vóór 1 september 2014 zullen volledig worden terugbetaald, met uitzondering van een bedrag voor administratieve kosten van € 50 excl. btw.
• Annuleringen ontvangen na 1 september 2014 zullen niet worden terugbetaald.
• Deelnemers kunnen zich laten vervangen door een andere persoon, maar deze moet schriftelijk bij het congres-secretariaat worden aangemeld.

Payment and cancellation policy

Payment policy

Your registration can only be confirmed once the full payment has been received. Payments must be received by the corresponding deadlines (early or standard), otherwise the subsequent rate will automatically apply.

Payment must be in Euros using one of the following payment options:
1. Bank Transfer: instructions on how to pay by bank transfer will be included in your invoice when you complete your online registration. Please note that international bank transfers may take up to 10 days to reach our account.
2. If you take advantage of the early-bird rate, payment must be received by the 31 July 2014 deadline. If payment is not received by this deadline, the subsequent rate will automatically apply.
3. Bank collection fees are the sole responsibility of the participants.

Cancellation policy

• Cancellations must be made in writing to the Congress Secretariat.
• Cancellations received before 1 September 2014 will receive a full refund less a € 50 excl. VAT amount administration fee.
• Cancellations received after 1 September 2014 will not be refunded.
• Substitute delegates will be accepted but must be advised in writing to the Congress Secretariat.

Lava
Flandria
Nieuws
Contact