Prognosfruit: oogstverwachtingen hardfruit 2015

De appel- en perenoogst voor het seizoen 2015-2016 zal niet de topopbrengsten van vorig jaar halen, dit zowel voor Europa als voor België. De opbrengsten worden wel normaal genoemd. Bij de appels is er een verschuiving van Jonagold en Jonagared naar andere variëteiten. Bij de peren blijft Conférence de onbetwistbare nummer één in ons land.

• België: 19 % minder appels en 7% procent minder peren
• De pluk startte later dan vorig jaar, maar op normaal tijdstip
• Normale vruchtmaat
• Topkwaliteit en goede houdbaarheid

Europese oogst normaal
De Europese oogstramingen werden dit jaar op het internationale congres Prognosfruit in het Italiaanse Merano voorgesteld. Er wordt een redelijk normale oogst verwacht. Ten opzichte van het gemiddelde van de laatste drie jaar stijgt de productie van appels met 7% tot 11,9 miljoen ton en van peren met 6% tot 2,4 miljoen ton. Ten opzichte van de topoogst van vorig jaar is er een daling van respectievelijk 5 en 4%.
Opvallend is de sterke daling van de appelproductie in Duitsland (-21%). Ook in Italië verwacht men minder appels. In Polen blijft de appelproductie gelijk. Voor de peren wordt op Europees niveau ruim 2,3 miljoen ton verwacht, een lichte daling van 3% ten opzichte van de topoogst van 2014/2015, maar 6% meer dan het driejarig gemiddelde. Europees blijft de perenproductie al jaren op ongeveer op eenzelfde niveau. Het aandeel van Conference in de totale perenproductie steeg de laatste jaren naar 40 %.

België: interesse in nieuwe appelvariëteiten groeit
Volgens de eerste oogstramingen zouden er in België 19% minder appels en 7% minder peren zijn. De appelproductie voor het seizoen 2015/2016 wordt geraamd op 258.461 ton, dit is 19 % minder dan de uitzonderlijke oogst 2014/2015. Het nationaal areaal voor seizoen 2015/2016 wordt vastgesteld op 16.205 ha hardfruit. Het appelareaal komt met 6.865 ha voor het eerst in jaren uit onder de 7.000 ha. De daling houdt aan en bedraagt 209 hectare (3% ten opzichte van seizoen 2014/2015).
Jonagold en mutanten blijven in de appelproductie op kop met 107.840 ton. Toch worden de rassen Jonagold en Jonagored (en mutanten) minder geteeld, terwijl de interesse voor nieuwe, andere variëteiten blijkt uit een areaalstijging van 139 ha (+20%) en een productiestijging van zowat 50%. In vergelijking met de topoogst van 2014/2015 daalt het rendement voor praktisch alle rassen.

België koploper met Conference
Ook voor peren wordt in 2015/2016 een lager rendement verwacht dan in 2014/2015 (topoogst). De perenoogst wordt geraamd op 347.000 ton of 7% minder dan vorig jaar. Het perenareaal stijgt van 9.080 ha in 2014/2015 naar 9.340 ha in 2015/2016, een stijging met 3%. België is koploper in de productie van de Conference-peer op de Europese markt: één derde van de Europese Conférence-productie is Belgisch. Er wordt een productie van 314.000 ton voorspeld. De interesse in nieuwe variëteiten is duidelijk merkbaar in de areaalstijging van 315 ha in 2014/2015 naar 360 ha in 2015/2016.

Topkwaliteit
Vooral de gunstige omstandigheden in het voorjaar en het mooie zomerweer zorgen voor een oogst van topkwaliteit. Verwacht wordt dat de oogst ook op het normale tijdstip van start zal gaan. Begin september begon de oogst van Conférence, en de pluk van Jonagold sinds half september.

Positieve evolutie
Het Russische handelsembargo heeft voor de Europese fruitsector zware gevolgen gehad en dat ongunstig effect blijft nog duren. De Belgische fruitsector heeft met behulp van Europese steunprogramma's de schade, veroorzaakt door dit embargo, zoveel mogelijk kunnen beperken. Omdat dit maar deels gelukt is, zal de Belgische fruitsector de komende jaren blijven zoeken naar nieuwe afzetopportuniteiten en naar verdere modernisering van de fruitteeltbedrijven. Positief is de algemene tendens van een hogere consumptie. De hoge productkwaliteit en de intensieve promotionele activiteiten werpen 'vruchten' af. 

Bron: Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) en Werkgroep Oogstraming Fruit.

Lava
Flandria
Nieuws
Contact