Marktvooruitblik en opportuniteiten voor november 2015 (week 45 t/m week 48)

Deze marktvooruitblik voor de belangrijkste Flandria-producten geldt voor week 45 t/m week 48 en werd afgesloten op 9 oktober. Voorspellingen zijn gebaseerd op  aanvoerverwachtingen tot die datum. Veilingprijzen worden vergeleken met prijzen over dezelfde periode vorig jaar. November is een prima maand voor promotieacties met kolen, knolselder, witloof en kropsla.

Prei
Aanvoer: de productie stagneert rond 1,3 tot 1,5 miljoen kg/week in week 45. Ze blijft rond 1,5 miljoen kg schommelen in de weken 46-48.
Prijs: in september lag de prijs hoger dan in september 2014 en ook voor het hele jaar 2015 kregen de producenten hogere, gemiddelde prijzen.

Veldsla
Aanvoer: in de weken 45 t/m 48 mag de handel rekenen op een aanvoer van 20.000 à 40.000 kg/week.
Prijs: veldsla haalde in september veel hogere veilingprijzen en gemiddeld gezien, over de 40 weken van 2015, liggen de prijzen ook hoger.

Witloof 
Aanvoer: de productie blijft op hetzelfde niveau met 1 tot 1,2 miljoen kg/week in de weken 45-48.
Prijs: de veilingprijs in september van dit jaar steeg boven de prijs in september 2014. Voor het hele jaar 2015 liggen de prijzen hoger dan in de overeenkomstige periode vorig jaar.

Kropsla
Aanvoer: de productie neemt verder toe van 1,8 tot 2,3 miljoen stuks/week in de weken 45-48.
Prijs: in september waren de veilingprijzen voor kropsla lichtjes hoger dan in september 2014. Dit geldt ook voor de gemiddelde prijs over de 40 weken van dit jaar.

Rodekool
Aanvoer: de groei houdt aan in de weken 45 t/m 48 met volumes van 60.000 tot 80.000 stuks/week.
Prijs: in september hogere veilingprijzen dan in dezelfde periode in 2014 en gemiddeld voor de 40 weken van 2015 vielen de prijzen wat lager uit dan in de overeenkomstige periode vorig jaar.

Wittekool
Aanvoer: een seizoenspiek in de weken 45-48 met 150.000 à 180.000 stuks/week.
Prijs: wittekool noteerde hogere veilingprijzen dan in september 2014 en hetzelfde geldt voor de gemiddelde prijs.

Groenekool
Aanvoer: het aanbod evolueert naar een piek met 100.000 tot 120.000 stuks/week in de weken 45 t/m 48.
Prijs: in september kreeg de teler op de veiling een hogere prijs dan in dezelfde periode in 2014. Ook de gemiddelde prijs lag hoger dan in de overeenkomstige periode in 2014. 

Chinese kool
Aanvoer: in de weken 45 t/m 48 verwachten de LAVA-veilingen tussen 30.000 en 35.000 stuks per week.
Prijs: in september lagen de veilingprijzen op een hoger niveau dan september 2014, ook gemiddeld lag de prijs lichtjes hoger. 

Knolselderij
Aanvoer: er volgt een lichte groei met 150.000 tot 200.000 stuks/week in de weken 45 t/m 48.
Prijs: in september waren de veilingprijzen voor knolselderij hoger dan in september 2014. De gemiddelde prijs voor de 40 weken van 2015 lag wel iets lager dan in de overeenkomstige periode vorig jaar.

Groene selder
Aanvoer: de handel kan op 150.000 bussels/week rekenen in de weken 45 t/m 48.
Prijs: in september waren de veilingprijzen hoger dan in september 2014 en ook de gemiddelde prijs lag hoger dan in de overeenkomstige periode vorig jaar.

Spruiten
Aanvoer: de LAVA-veilingen verwachten een eerste piek met 150.000 tot 180.000 kg/week in de weken 45 t/m 48.
Prijs: in september kreeg de teler een hogere prijs dan in september 2014 en dit geldt ook voor de gemiddelde prijs in de overeenkomstige periode vorig jaar.

Losse tomaten
Aanvoer: in de weken 45 t/m 47 blijft het volume verder afnemen. Het bedraagt van 2 tot 1,5 miljoen kg/week. Voor week 48 wordt nog 1 miljoen kg verwacht.
Prijs: in september kregen de producenten licht hogere prijzen en voor de 40 weken van 2015 zijn de veilingprijzen hoger dan over dezelfde periode van 2014.

Trostomaten
Aanvoer: verdere afname ook voor de weken 45 t/m 46 met nog 2,5 miljoen kg/week. In de weken 47-48 schommelt het aanbod rond 2 miljoen kg/week.
Prijs: in september waren de veilingprijzen voor trostomaten veel hoger dan in september 2014 en hetzelfde geldt voor de gemiddelde prijs in vergelijking met dezelfde periode in 2014.

Komkommers
Aanvoer: de LAVA-veilingen verwachten voor week 45 een kleinere productie met 1 miljoen stuks/week en in week 46 zakt het volume naar 500.000 st. In week 48 zit het komkommerseizoen erop.
Prijs: de veilingprijs in september van dit jaar lag veel hoger dan in september 2014. De gemiddelde prijs voor 2015 lag lichtjes hoger dan het gemiddelde in dezelfde periode in 2014.

Paprika
De productie verloopt in golven met pieken en dalen. Voor alle kleuren stopt de aanvoer in week 48.
Prijs: De veilingprijzen lagen in september 2015 voor de drie kleuren veel hoger dan in september 2014. Voor de drie kleuren lag ook de gemiddelde prijs iets hoger.

Groen: in week 45 wordt er nog 200.000 à 300.000 kg/week aangevoerd, in de weken 46-47 is dit nog 100.000 kg. In week 48 stopt de aanvoer.

Rood: de producenten leveren 300.000 à 400.000 kg in week 45. In de weken 46-47 zakt het volume naar 100.000 tot 200.000 kg/week. De productie gaat naar een einde in week 48.

Geel: in week 45 wordt nog 150.000 tot 200.000 kg/week worden aangevoerd, in week 46 is dit slechts 50.000 kg en neemt een einde in week 48.

Aubergines
Aanvoer: het volume daalt verder in de weken 44-45 met nog 100.000 kg/week. Week 47 luidt het einde van het seizoen in voor aubergine.
Prijs: in september veel hoger dan in september 2014; voor de 40 weken van 2015 liggen ook de gemiddelde prijzen hoger dan over dezelfde periode vorig jaar.

Bloemkool
Aanvoer: in week 45 leveren de producenten nog 300.000 stuks/week. In de weken 46-47 valt het volume terug op 150.000 tot 200.000 stuks/week. De weken 48-49 brengen nog 100.000 stuks/week.
Prijs: lager dan september 2014, de gemiddelde prijs lag ook lager dan deze over dezelfde periode in 2014.

Broccoli
Aanvoer: het volume zakt naar 25.000 tot 40.000 kg/week in de weken 45-46. In de weken 47-48 wordt nog 10.000 kg/week verwacht.
Prijs: hoger dan september 2014, de gemiddelde prijs voor het hele jaar 2015 dook wel onder het niveau van de gemiddelde prijs voor de overeenkomstige periode in 2014.

Courgette
Aanvoer: de productieafname zet zich door in week 45 met 100.000 stuks/week. Rond week 46 komt het seizoen tot stilstand met nog 10.000 stuks. In week 48 stopt het seizoen.
Prijs: in september was de veilingprijs vergelijkbaar met september 2014. De gemiddelde prijs over de 40 weken van 2015 lag wel lichtjes lager dan over dezelfde periode in 2014.

 

Lava
Flandria
Nieuws
Contact