Marktvooruitblik juni

Deze marktvooruitblik voor de belangrijkste Flandria-producten geldt voor week 23 t/m week 26 en werd op 6 mei afgesloten. Voorspellingen zijn gebaseerd op  aanvoerverwachtingen tot die datum. Juni is een prima maand voor promotieacties met tomaten, komkommers, aubergines en asperges. 

Losse tomaten
Aanvoer: het volume groeit sterk aan met in de weken 23-26 een piek van 3,5 à 4,5 miljoen kg per week. 
Prijs: in april kregen de producenten lagere prijzen dan in april 2015, de gemiddelde prijs voor 2016 ligt ook lager dan de gemiddelde prijs over dezelfde periode in 2015. 

Trostomaten
Aanvoer: in de weken 23-26 verwachten de LAVA-veilingen een toename van het volume tot 4 à 5 miljoen kg/week. 
Prijs: in april waren de veilingprijzen voor trostomaten lager dan in april 2015, voor de gemiddelde prijs was dit duidelijk lager.

Komkommers
Aanvoer: het volume evolueert snel: in de weken 23-26 stijgt de productie tot 5 à 6 miljoen st/week.
Prijs: de prijs aan de producenten lag in april lager dan in april 2015 en dat was ook zo voor de gemiddelde prijs.

Aubergines
Aanvoer:  in de weken 23-26 komt de eerste, grote piek met 450.000 à 600.000 kg/week.
Prijs: voor april vergelijkbare prijzen, ook de gemiddelde prijs over 2016 is vergelijkbaar met deze van de eerste vier maanden van 2015.

Paprika
Aanvoer:
Groene paprika: een productiegolf wordt verwacht in de weken 23-26 met 300.000 à 450.000 kg/week.
Prijs: de prijs stond in april lager dan in april 2015, de gemiddelde prijs is vergelijkbaar met die over de vier maanden van 2015.
Rode paprika: de LAVA-veilingen verwachten 800.000 à 1.000.000 kg/week in de weken 23-26.
Prijs: in april kregen de telers lagere prijzen dan vorig jaar in april, en dit geldt ook voor de gemiddelde prijs.
Gele paprika: de telers leveren in de weken 23-26 tussen 300.000 en 400.000 kg/week.
Prijs: de prijzen voor gele paprika lagen in april lager dan in april 2015, en dit geldt ook voor de gemiddelde prijs.

Kropsla
Aanvoer: in de weken 23 t/m 26 vermindert de aanvoer naar 1,2 tot 1,4 miljoen stuks per week.
Prijs: in april waren de veilingprijzen voor kropsla hoger dan april 2015; de gemiddelde prijs voor de vier maanden van dit jaar ligt wel lager dan vorig jaar.
We zien dezelfde prijstendens voor de alternatieve slasoorten.

Lollo Bionda
Aanvoer: de telers leveren 150.000 st/week in de weken 23-26.
Prijs: de prijzen lagen in april lager dan in april 2015, en dit geldt ook voor de gemiddelde prijs.

Lollo Rossa
Aanvoer: er wordt in de weken 23-26 100.000 st/week aangevoerd.
Prijs: de prijzen lagen in april lager dan in april 2015, en dit geldt ook voor de gemiddelde prijs.

Eikeblad Rood
Aanvoer: in de weken 23  t/m 26 wordt 100.000 tot 120.000 st/week verwacht.
Prijs: de prijzen lagen in april lager dan in april 2015, en dit geldt ook voor de gemiddelde prijs.

Eikeblad Groen
Aanvoer: in de weken 23-26 verwachten de LAVA-veilingen een aanvoer van 50.000 tot  60.000 st/week.
Prijs: de prijzen lagen in april lager dan in april 2015, en dit geldt ook voor de gemiddelde prijs.

Courgette
Aanvoer: in de weken 23-26 stijgt de aanvoer naar een piek met 2 tot 2,5 miljoen stuks/week.
Prijs: in april veel lagere prijzen dan in 2015 en dat geldt ook voor de gemiddelde prijs dit jaar.

Asperges
Aanvoer: er wordt in week 22-23 een piek van 200.000 kg/week verwacht. Daarna neemt de productie af met nog 70.000 kg/week in week 24 en 40.000 kg in week 25.
Prijs: er waren in april vergelijkbare prijzen met 2015 voor asperges, en dezelfde tendens voor de gemiddelde prijs voor 2016.

Veldsla
Aanvoer: in de weken 23  t/m 26 wordt 30.000 à 40.000 kg/week geleverd.
Prijs: veldsla haalde in april veel lagere veilingprijzen dan in april 2015; voor 2016 tot op heden liggen de gemiddelde prijzen wat lager dan de gemiddelde van 2015 over dezelfde periode.  

Bloemkool
Aanvoer: het seizoen van de bloemkool uit vollegrond start in week 21. De verwachte topaanvoer zal in de weken 23-26 vallen met tussen 350.000 en 500.000 stuks. 

Broccoli
Aanvoer: het seizoen vangt aan in week 21 en het volume breidt uit in de weken 25-28 met 80.000 tot 100.000 st/week.

Prei
Aanvoer: in week 23 verwachten de LAVA-veilingen een aanvoer van 500.000 kg/week. Vanaf week 24 wordt jonge prei aangevoerd. Het volume schommelt tussen 150.000 en 200.000 kg/week.
Prijs: in april stond de prijs voor prei lichtjes lager dan april 2015. Over de vier maanden van 2016 is de gemiddelde prijs vergelijkbaar met die van vorig jaar in dezelfde periode. 

Witloof 
Aanvoer: het volume witloof schommelt in de weken 23-26 rond 700.000 kg.            
Prijs: de veilingprijs in april was vergelijkbaar met april 2015, de gemiddelde prijs over vier maanden ligt lager dan vorig jaar.


Wittekool
Aanvoer: de aanvoer valt terug op 120.000 à 150.000 stuks/week in de weken 23-26.
Prijs: wittekool noteerde lagere veilingprijzen dan in april 2015, maar voor het jaar 2016 lagen de gemiddelde prijzen lichtjes hoger.

Rodekool
Aanvoer: in de weken 23 t/m 25 liggen de volumes tussen 30.000 en 50.000 stuks/week. Er volgt productievermindering met nog 20.000 à 30.000 stuks/week in week 26.  
Prijs: in april veel hogere veilingprijzen dan in april vorig jaar en ook de gemiddelde prijs lag veel hoger dan in 2015.

Savooikool
Aanvoer: met de nieuwe oogst stijgt ook de aanvoer met tussen 10.000 tot 15.000 stuks/week in de weken 23 t/m 26.
Prijs: in april lag de veilingprijs lager dan in april 2015 en ook de gemiddelde prijzen lagen lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Chinese kool
Aanvoer: voor de weken 23 t/m 26 wordt er 20.000 à 30.000 stuks/week aangevoerd.
Prijs: in april vergelijkbare prijzen, voor het hele jaar 2016 hoger dan de gemiddelde prijs over de eerste vier maanden van 2015

Groene selder
Aanvoer: het volume breidt sterk uit tot 180.000 stuks/week in de weken 22-26.

Knolselderij
Aanvoer: het volume blijft stabiel met 150.000 tot 250.000 stuks/week tot week 30.
Prijs: in april waren de veilingprijzen voor knolselderij hoger dan in april 2015 en dat geldt ook voor de gemiddelde prijs over vier maanden in vergelijking met 2015.

Lava
Flandria
Nieuws
Contact