Marktvooruitblik en opportuniteiten voor juli 2015 (week 28 t/m week 31)

Deze marktvooruitblik voor de belangrijkste Flandria-producten geldt voor week 27 t/m week 31 en werd afgesloten op 4 juni. Voorspellingen zijn gebaseerd op de aanvoerverwachtingen tot die datum. Veilingprijzen worden vergeleken met prijzen over dezelfde periode vorig jaar. Juli is een prima maand voor promotieacties met Flandria-tomaten (los en tros) en BBQ-groenten als paprika's, courgettes en aubergines.

Losse tomaten
Aanvoer: in week 28 verwachten de LAVA-veilingen tussen 4 tot 4,5 miljoen kg. Vanaf week 30 t/m 31 schommelt het gemiddelde volume tussen 4 en 5 miljoen kg/week. 
Prijs: in mei kregen de producenten hogere prijzen, en ook voor het hele jaar 2015 zijn de veilingprijzen hoger dan over dezelfde periode van 2014.

Trostomaten
Aanvoer: in week 28 neemt het volume lichtjes af tot 3,5 à 4,5 miljoen kg. Daarna volgt een stijging met in de weken 30 t/m 31 weer 4 à 5 miljoen kg/week. 
Prijs: in mei waren de veilingprijzen voor trostomaten hoger dan in mei 2014 en ook voor de twintig weken was de gemiddelde prijs hoger dan in dezelfde periode in 2014.

Komkommer
Aanvoer: het volume blijft aangroeien: 5 à 6 miljoen stuks/week in de weken 28-31.
Prijs: de veilingprijs in mei van dit jaar was vergelijkbaar met deze van mei 2014. Ook de gemiddelde prijs voor het hele jaar lag lichtjes boven het gemiddelde in dezelfde periode in 2014.

Paprika
De productie verloopt in golven met pieken en dalen. Zowel voor mei als voor heel 2015 liggen de prijzen voor de diverse kleuren merkelijk hoger dan vorig jaar.
Groen: een productiegolf komt eraan in de weken 28-31 met 300.000 à 400.000 kg/week. De veilingprijzen zijn tot nu toe vergelijkbaar met de seizoenstart in 2014.
Rood: in de weken 28-31 blijft een piek aanhouden. De producenten leveren 800.000 à 1.000.000 kg/week.
Geel: het volume blijft in de weken 28-31 stabiel met 300.000 à 400.000 kg per week.
In het begin van het seizoen waren de veilingprijzen voor rood en geel opvallend hoger dan bij de start van het seizoen vorig jaar.
Prijs: voor alle kleuren lagen de veilingprijzen veel hoger dan in 2014, zowel voor mei als voor de hele periode van 2015.

Aubergines
Aanvoer: de piek blijft aanhouden met in de weken 28-31 een volume van 350.000 à 450.000 kg/week.
Prijs: lager dan in mei 2014; voor de weken van 2015 zijn de gemiddelde prijzen ook lager dan over dezelfde periode vorig jaar.

Kropsla
Aanvoer: het aanbod neemt gestaag af: in de weken 28-31 nog 1,2 à 1,4 miljoen stuks per week.
Prijs: in mei waren de veilingprijzen voor kropsla veel lager dan in mei 2014, de gemiddelde prijs over de eerste twintig weken van dit jaar ligt wel hoger.

Lollo Bionda
Aanvoer: het aanbod ligt op 130.000 tot 150.000 stuks/week in de weken 28 t/m 31.

Lollo Rossa
Aanvoer: de handel kan rekenen op 100.000 stuks/week in de weken 28-31.

Eikenblad rood
Aanvoer: het volume zal in de weken 28 t/m 31 schommelen tussen 100.000  en 120.000 stuks/week.

Eikenblad groen
Aanvoer: de producenten leveren 50.000 à 60.000 stuks/week in de weken 28-31.

Bloemkool
Aanvoer: in week 28 wordt flinke aanvoer verwacht met 350.000 à 500.000 stuks/week. In de daaropvolgende weken zakt het volume met nog 250.000 tot 400.000 stuks/week in week 31.
Prijs: veel lager dan mei 2014 en de gemiddelde prijs ligt ook veel lager.

Broccoli
Aanvoer: de LAVA-producenten leveren tussen 120.000 en 150.000 kg/week in de weken 28-31.
Prijs: hoger dan mei 2014, en ook de gemiddelde prijs voor het hele jaar ligt hoger dan in dezelfde periode 2014.

Courgette
Aanvoer: de eerste piekperiode van het seizoen brengt 1,5 à 2 miljoen stuks/week in de weken 28-31.
Prijs: de veilingprijs in mei lag lager dan in mei 2014. De gemiddelde prijs voor het hele jaar 2015 is vergelijkbaar met dezelfde periode in 2014.

Prei
Aanvoer: in week 29 wordt 150.000 tot 200.000 kg zomerprei aangevoerd. Daarna neemt het volume toe tot 500.000 kg in week 30. Er volgt een piek van 500.000 tot 800.000 kg in de weken 33 t/m 35.
Prijs: in mei lag de prijs hoger dan in mei 2014 en ook voor het hele jaar 2015 kregen de producenten hogere gemiddelde prijzen.

Veldsla
Aanvoer: in de weken 28 t/m 31 mag de handel rekenen op een aanvoer van 30.000 à 40.000 kg per week.
Prijs: veldsla haalde in mei veel lagere veilingprijzen dan in mei 2014 en gemiddeld gezien over de twintig weken van 2015 liggen de prijzen wel hoger.

Witloof 
Aanvoer: het volume blijft op hetzelfde niveau met in de weken 28-31 nog 500.000 à 700.000 kg per week.
Prijs: de veilingprijs in mei van dit jaar oversteeg duidelijk deze van 2014 en ook voor het hele jaar 2015 liggen de prijzen hoger dan in de overeenkomstige periode vorig jaar.

Rodekool
Aanvoer: de productie zakt naar 20.000 à 30.000 stuks/week in de weken 28 t/m 31.
Prijs: in mei lagere veilingprijzen dan in dezelfde periode in 2014 en voor 2015 lager dan in de overeenkomstige periode vorig jaar.

Wittekool
Aanvoer: het aanbod neemt af met nog 70.000 à 100.000 stuks per week in de weken 28 t/m 31.
Prijs: wittekool noteerde hogere veilingprijzen dan in mei 2014 en hetzelfde geldt voor de gemiddelde prijs.

Groenekool
Aanvoer: het aanbod groeit geleidelijk: in de weken 28 t/m 31 20.000 tot 25.000 stuks per week.
Prijs: in mei kreeg de teler op de veiling een vergelijkbare prijs dan in dezelfde periode in 2014, de gemiddelde prijs lag wel hoger. 

Chinese kool
Aanvoer: in de weken 28 t/m 31 verwachten de LAVA-veilingen tussen 20.000 en 30.000 stuks per week.
Prijs: in mei zakten de veilingprijzen naar een veel lager niveau dan in mei 2014, gemiddeld lag de prijs wel hoger.

Knolselderij
Aanvoer: de aanvoer blijft stabiel in week 28 met 150.000 à 250.000 stuks per week. Er volgt een daling in het volume met in week 31 nog 100.000 tot 150.000 st/week.
Prijs: in mei waren de veilingprijzen voor knolselderij veel lager dan in mei 2014 en ook de gemiddelde prijs lag veel lager dan in de overeenkomstige periode vorig jaar.

Groene selder
Aanvoer: de handel kan op meer volume rekenen met 180.000 stuks/week in de weken 28 t/m 31.
Prijs: in mei waren de veilingprijzen hoger dan in mei 2014 en ook de gemiddelde prijs lag hoger dan in de overeenkomstige periode vorig jaar. 

Lava
Flandria
Nieuws
Contact