Marktvooruitblik

Deze marktvooruitblik voor de belangrijkste Flandria-producten geldt voor week 32 t/m week 44 en werd afgesloten op 10 juli. Voorspellingen zijn gebaseerd op  aanvoerverwachtingen tot die datum. Veilingprijzen worden vergeleken met prijzen over dezelfde periode vorig jaar. Augustus en september zijn prima maanden voor promotieacties met zomerse BBQ-groenten: zoals paprika's, courgettes, aubergines, komkommers.

Losse tomaten
Aanvoer: in de weken 32 t/m 34 verwachten de LAVA-veilingen tussen 3,5 en 4 miljoen kg per week. Vanaf week 35 t/m 40 zakt het volume tot 2,5 à 3 miljoen kg/week. Het volume blijft afnemen met in de weken 41 t/m 44 nog 2 à 2,5 miljoen kg/week.
Prijs: in juni kregen de producenten veel lagere prijzen, maar voor de 26 weken van 2015 zijn de veilingprijzen vergelijkbaar met deze over dezelfde periode van 2014.

Trostomaten
Aanvoer: in de weken 32-34 neemt het volume af tot 3,5 à 4 miljoen kg/week. Deze tendens houdt aan in de weken 35 t/m 40 met 3 à 3,5 miljoen kg/week.  Verdere afname wordt verwacht voor de weken 41 t/m 44 met nog 2 à 2,5 miljoen kg/week.
Prijs: in juni waren de veilingprijzen voor trostomaten lager dan in juni 2014, maar voor de 26 weken van dit jaar was de gemiddelde prijs hoger dan in dezelfde periode in 2014.

Komkommer
Aanvoer: de producenten leveren nog 3,5 tot 4,5 miljoen stuks/week in de weken 32-36. De weken 37 t/m 40 zijn goed voor 3 tot 3,5 miljoen stuks/week. De LAVA-veilingen verwachten voor de weken 41 t/m 44 lagere productie met 1,5 tot 2,5 miljoen stuks/week.
Prijs: de veilingprijs in juni van dit jaar was vergelijkbaar met deze van juni 2014. De gemiddelde prijs voor het hele jaar lag lichtjes boven het gemiddelde in dezelfde periode in 2014.

Paprika
De productie verloopt in golven met pieken en dalen.
Prijs: De veilingprijzen lagen in juni 2015 voor de drie kleuren lager dan in juni 2014. De gemiddelde prijs was voor groen vergelijkbaar met deze over dezelfde periode vorig jaar, voor rood en geel lag de gemiddelde prijs wel hoger.
Groen: een productiegolf komt eraan in de weken 32-34 met 300.000 à 400.000 kg/week. Het volume zakt naar 250.000 à 300.000 kg/week in de weken 35-41 en er wordt nog 200.000 à 300.000 kg/week aangevoerd in de weken 42-44.
Rood: de eerste piek wordt gevolgd door een afname in de weken 32-36 naar 700.000 à 900.000 kg/week. De producenten leveren 500.000 à 850.000 kg/week in de weken 37-41 en nog 300.000 tot 500.000 kg/week in de weken 42 t/m 44.
Geel: het volume blijft in de weken 32-35 stabiel met 300.000 à 400.000 kg per week. Het volume zakt daarna tot 250.000 à 350.000 kg/week in de weken 36-39 en in de weken 40-44 zal er nog 200.000 tot 250.000 kg/week worden aangevoerd.


Aubergines
Aanvoer: na de piek daalt het volume in de weken 32-37 tot een volume van 300.000 à 350.000 kg/week. Deze trend houdt aan met in de weken 38-41 nog 200.000 kg/week en in de weken 42-44 nog 100.000 kg/week.
Prijs: lager dan in juni 2014; voor de 26 weken van 2015 zijn de gemiddelde prijzen ook lager dan over dezelfde periode vorig jaar.


Kropsla
Aanvoer: het aanbod neemt gestaag af: in de weken 32-33 nog 1,2 à 1,4 miljoen stuks per week. Na een terugval tot 1,2 miljoen stuks/week in de weken 34-42, groeit er weer een piek in de weken 43-44 met 1,5 tot 2 miljoen stuks/week.
Prijs: in juni waren de veilingprijzen voor kropsla veel lager dan in juni 2014, de gemiddelde prijs over de 26 weken van dit jaar ligt wel iets hoger.

Lollo Bionda
Aanvoer: het aanbod ligt op 130.000 tot 150.000 stuks/week in de weken 32 t/m 40.
Vanaf week 41 en tot week 44 stijgt de productie tot 200.000 stuks/week

Lollo Rossa
Aanvoer: de handel kan rekenen op 100.000 stuks/week in de weken 32-40 en in de weken 41-44 wordt 120.000 stuks/week verwacht.

Eikenblad rood
Aanvoer: het volume zal in de weken 32 t/m 40 schommelen tussen 100.000  en 120.000 stuks/week en in de weken 41-44 is dit 130.000 stuks/week.

Eikenblad groen
Aanvoer: de producenten leveren 50.000 à 60.000 stuks/week in de weken 32-44.

Bloemkool
Aanvoer: in de weken 32-34 wordt 200.000 tot 300.000 stuks/week verwacht. Daarna volgt een piek met flinke aanvoer 400.000 tot 500.000 stuks/week in de weken 35-39. Weken 40-43 leveren de producenten nog 300.000 à 400.000 stuks/week. In week 44 valt het volume terug op 200.000 tot 300.000 stuks/week.
Prijs: op hetzelfde niveau als juni 2014, de gemiddelde prijs lag wel iets lager dan deze over dezelfde periode in 2014.

Broccoli
Aanvoer: de LAVA-producenten leveren tussen 100.000 en 120.000 stuks in week 32. Het volume klimt daarna naar 150.000 tot 180 000 stuks/week in de weken 33-44.
Prijs: vergelijkbaar met juni 2014, en hetzelfde geldt voor de gemiddelde prijs voor het hele jaar 2015.

Courgette
Aanvoer: de eerste piekperiode van het seizoen brengt 1,5 à 2 miljoen stuks in week 32. In de weken 34-38 klimt het volume naar 2 tot 2,2 miljoen stuks/week. Daarna neemt het weer af, met in de weken 39-41 nog 1 à 1,5 miljoen stuks/week. De afname zet zich door met in week 42 nog 500.000 à 800.000 stuks/week. Rond week 44 komt het seizoen tot stilstand met nog 100.000 stuks.
Prijs: in juni lag de veilingprijs iets hoger dan in juni 2014 en ook de gemiddelde prijs over de 26 weken van 2015 lag iets boven de gemiddelde prijs over dezelfde periode in 2014.

Prei
Aanvoer: in week 32 wordt 500.000 kg zomerprei aangevoerd. Daarna neemt het volume toe tot 500.000 à 800.000 kg/week in de weken 33-35. Er groeit een piek van 1 tot 1,3 miljoen kg/week in de weken 36 t/m 42 en nog sterker met 1,3 tot 1,5 miljoen kg/week in de weken 43-44.
Prijs: in juni lag de prijs hoger dan in juni 2014 en ook voor het hele jaar 2015 kregen de producenten hogere, gemiddelde prijzen.

Veldsla
Aanvoer: in de weken 32 t/m 44 mag de handel rekenen op een aanvoer van 30.000 à 40.000 kg/week.
Prijs: veldsla haalde in juni vergelijkbare veilingprijzen en gemiddeld gezien, over de 26 weken van 2015, liggen de prijzen hoger.

Witloof 
Aanvoer: het volume blijft op 700.000 kg in week 32. De productie gaat daarna in stijgende lijn met in de weken 34-39 al 800.000 tot 900.000 kg/week en 1 miljoen kg/week
in de weken 40-42. Een piek wordt verwacht in de weken 43-44 met 1,2 miljoen kg/week.
Prijs: de veilingprijs in juni van dit jaar oversteeg duidelijk deze van 2014 en ook voor het hele jaar 2015 liggen de prijzen hoger dan in de overeenkomstige periode vorig jaar.

Rodekool
Aanvoer: de productie zakt naar 20.000 à 30.000 stuks in week 32. Er volgt groei in de weken 34-36 met volumes van 30.000 tot 40.000 stuks/week en in de weken 37-42 al 50.000 à 60.000 stuks/week. In week 44 verwachten de LAVA-veilingen 60.000 stuks.
Prijs: in juni lagere veilingprijzen dan in dezelfde periode in 2014 en ook gemiddeld voor de 26 weken van 2015 vielen de prijzen wat lager uit dan in de overeenkomstige periode vorig jaar.

Wittekool
Aanvoer: het aanbod neemt af met nog 70.000 à 100.000 stuks/week in de weken 32 t/m 35. Het volume groeit weer in de weken 36-42 met 100.000 tot 150.000 stuks/week en in de weken 43-44 nog sterker met 150.000 à 180.000 stuks/week.
Prijs: wittekool noteerde hogere veilingprijzen dan in juni 2014 en hetzelfde geldt voor de gemiddelde prijs.

Groenekool
Aanvoer: eerst neemt het aanbod af in week 32 met 20.000 tot 25.000 stuks/week. In de weken 35-36 komt er weer een stijging met 40.000 stuks/week. Het evolueert naar een piek met 60.000 tot 80.000 stuks/week in de weken 37-40 en 100.000 à 120.000 stuks/week in de weken 41 t/m 44.
Prijs: in juni kreeg de teler op de veiling een vergelijkbare prijs dan in dezelfde periode in 2014, de gemiddelde prijs lag wel veel hoger. 

Chinese kool
Aanvoer: in de weken 32 t/m 44 verwachten de LAVA-veilingen tussen 20.000 en 30.000 stuks per week.
Prijs: in juni zakten de veilingprijzen naar een lager niveau dan in juni 2014, gemiddeld lag de prijs wel iets hoger.

Knolselderij
Aanvoer: de aanvoer vermindert tot 100.000 à 150.000 stuks in week 32. De aanvoer blijft op het niveau van 150.000 stuks/week in de weken 35-42. Er volgt een lichte groei met in de weken 43-44 al 150.000 tot 200.000 stuks/week.
Prijs: in juni waren de veilingprijzen voor knolselderij veel lager dan in juni 2014 en ook de gemiddelde prijs lag veel lager dan in de overeenkomstige periode vorig jaar.

Groene selder
Aanvoer: de handel kan op meer volume rekenen met 180.000 stuks/bussels/week in de weken 32 t/m 44.
Prijs: in juni waren de veilingprijzen iets hoger dan in juni 2014 en ook de gemiddelde prijs lag hoger dan in de overeenkomstige periode vorig jaar.

Spruiten
Aanvoer: het seizoen start rond week 33 en komt bescheiden op gang met tussen 5.000 en 10.000 kg in week 35. Het volume groeit rustig door met in week 37 al 20.000 tot 40.000 kg. De LAVA-veilingen verwachten in de weken 38-40 tussen 60.000 en 90.000 kg/week en in de weken 41-44 al 150.000 kg/week.

Lava
Flandria
Nieuws
Contact