Tweesporenbeleid in jaarprogramma VLAM

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) volgt dit jaar opnieuw een tweesporenbeleid. Exportpromotie naar derde landen blijft een hot item, maar de Vlaming wordt ook een flinke portie culinair chauvinisme bijgebracht. Voor Flandria wordt gecommuniceerd met de boodschap: 'Met hart en ziel voor onze stiel, en dat proef je!'.

Aziatische markt lonkt
Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) blijft ook in 2016 sterk inzetten op exportpromotie. Sinds Rusland zijn grenzen sloot voor westerse landbouw- en voedingsproducten is de sector zich meer dan ooit bewust van het belang van een goede afzetspreiding. Ongeveer een kwart van het budget wordt door VLAM voor B2B-acties in het buitenland ingezet, met de bedoeling Vlaamse land- en tuinbouwproducten onder de aandacht van aankoopverantwoordelijken te brengen. De Aziatische markt lonkt en er wordt dus volop ingezet op contactdagen en beursdeelnames in dat werelddeel.
VLAM richt zijn pijlen ook op Canada. De Canadese voedselveiligheidsautoriteiten zetten vorig jaar het licht op groen voor de invoer van Belgische peren. Voor de promotie van groenten en fruit zijn ook de VS, Rusland, Japan, India, Kazachstan en de Verenigde Arabische Emiraten doelmarkten buiten Europa.

Exportstrategie
Voor 2016 is de deelname aan 22 internationale vakbeurzen voorzien, alsook de organisatie van marktprospecties in India, Bulgarije, Servië, Slowakije en Hongarije. VLAM wil de exportwerking van de verschillende sectoren beter op elkaar laten aansluiten en waar mogelijk sectoroverkoepelend benaderen. Per sector werd een exportstrategie uitgewerkt, worden nieuwe doelmarkten gedefinieerd en operationele programma's uitgewerkt. Dankzij zijn exportcel beschikt VLAM in eigen huis over de nodige basisinformatie om dat doelgericht aan te pakken.

Kernmarkten in Europa
Ook binnen Europa werkt VLAM verder aan het ontwikkelen van bestaande markten en het zoeken naar nieuwe afzetgebieden. De kernmarkten voor de promotie van groenten en fruit blijven Frankrijk en Duitsland. In beide landen wordt het Flandria-keurmerk het hele jaar onder de aandacht van aankopers gebracht. De promotiecampagne voor conferenceperen in Duitsland wordt met een jaartje verlengd en, alle Duitsers zullen kunnen proeven van onze peren. Beursdeelnames in Berlijn (Fruit Logistica) en Madrid (Fruit Attraction) blijven een belangrijk element in de promotiewerking op Europees grondgebied. Bulgarije is in 2016 de nieuwe markt die binnen de EU verkend wordt.

Gezamenlijke beursstand op Fruit Logisitica
Nieuwe markten zoeken is voor VLAM ook een kwestie van goed samenwerken met het Vlaamse exportplatform Flanders Investment & Trade (FIT). Er komt een gezamenlijke beursstand die voor de eerste keer tijdens Fruit Logistica in Berlijn (3 tot 5 februari) ingezet wordt. VLAM doet daar de promotie van verse producten (groenten, vlees, enz.) terwijl FIT zit inzet voor de Vlaamse verwerkte voedingsproducten, dit in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en exporteurs.

Binnenlandse promotie
75 procent van het budget gaat naar promotie op de binnenlandse markt. Anders dan in het buitenland, waar de acties B2B-georiënteerd zijn, richten de binnenlandse campagnes zich hoofdzakelijk op de consument. VLAM blijft dit jaar de Vlaming herinneren aan 'lekkers van bij ons'. De consument kan de promotie voor (h)eerlijke producten van eigen bodem rustig op zich laten afkomen via radio, tv en de dag- en weekbladen. Het uithangbord in eigen land is het kookplatform 'Lekker van bij ons', naast de reclamespotjes op één. Jaarlijks bereikt VLAM via het recent vernieuwde kookplatform één miljoen kookliefhebbers.

Flandria-promotie
Per sector wordt een batterij aan promotieacties in stelling gebracht voor 2016. Flandria is voor groenten en fruit uitgegroeid tot een kwaliteitsreferentie.. Dit is het  resultaat van het harde werk van de telers. De boodschap is dan ook 'Met hart en ziel voor onze stiel, en dat proef je!'.
Ook in 2016 zal de groente- en fruitsector via VLAM middelen ter beschikking stellen voor de schoolfruitactie die door Europa gesponsord wordt. Het laat scholen toe om elke week aan een voordelige prijs groenten en fruit te verdelen aan de schoolgaande jeugd.

Europese subsidies
In de financiering van promotiecampagnes worden Europese subsidies steeds belangrijker. Vanaf 2016 groeit het cofinancieringspercentages tot 70 en zelfs 80 procent voor exportpromotie in derde landen. Bovendien maakt de EU meer middelen vrij voor de promotie van landbouwproducten. Richting 2020 gaat het om een jaarbudget van 200 miljoen euro, ruim het drievoudige van wat het tot voor kort was.

Bron: VILT.be

Lava
Flandria
Nieuws
Contact