Marktvooruitblik en opportuniteiten voor februari 2016 (week 5 t/m week 8)

Deze marktvooruitblik voor de belangrijkste Flandria-producten geldt voor week 5 t/m week 8 en werd afgesloten op 8 januari. Voorspellingen zijn gebaseerd op  aanvoerverwachtingen tot die datum. Veilingprijzen worden vergeleken met prijzen over dezelfde periode 2014. Februari is een prima maand voor promotieacties met prei, witloof, spruiten en alle koolsoorten.

Prei
Aanvoer: de productie van Flandria-prei blijft stabiel met rond 2,5 miljoen kg/week. 
Prijs: in december lag de prijs hoger dan in december 2014, en ook voor het hele jaar 2015 kregen de producenten hogere, gemiddelde prijzen.

Witloof 
Aanvoer: in de weken 5 t/m 8 evolueert het volume van 1,3 miljoen kg per week tot 1,4 miljoen kg/week. 
Prijs: de veilingprijs in december lag veel lager dan in december 2014. Voor het hele jaar 2015 liggen de prijzen wel hoger dan de gemiddelde prijs in 2014.

Kropsla
Aanvoer: in de weken 5 t/m 9 brengen de producenten volumes aan tussen 1,5 en 1,8 miljoen stuks per week. 
Prijs: in december waren de veilingprijzen voor kropsla veel lager dan in december 2014. De gemiddelde prijs over het hele jaar houdt het niveau van 2014.

Multicolorsla
Aanvoer: in de weken 5 t/m 9 verwachten de veilingen 150.000 à 200.000 stuks/week.
Prijs: in december lag de veilingprijs lager dan december 2014, de gemiddelde prijs was vergelijkbaar met 2014.

Lollo bionda
Aanvoer: in de weken 5 t/m 8 mag de handel rekenen op een aanvoer tussen 100.000 en 150.000 stuks/week.
Prijs: de veilingprijs van december lag veel lager, maar de gemiddelde prijs bleef toch boven die van 2014.

Lollo rossa:
Aanvoer: in de weken 5 t/m 8 wordt 25.000 stuks/week verwacht.
Prijs: de veilingprijs van december lag veel lager, maar de gemiddelde prijs bleef toch boven die van 2014.

Eikenblad rood/groen
Aanvoer rood: de aanvoer schommelt in de weken 5 t/m 9  rond 25.000 stuks/week.
Aanvoer groen: voor de weken 5 t/m 8 wordt 30.000 st/week verwacht.
Prijs: de veilingprijs van december lag veel lager, maar de gemiddelde prijs bleef toch boven die van 2014.

Veldsla
Aanvoer: in week 5 wordt 30.000 tot 50.000 kg geleverd en in de weken 6 t/m 8 mag de handel rekenen op 40.000 à 60 000 kg/week.
Prijs: veldsla haalde in december veel lagere veilingprijzen, maar gemiddeld genomen lag de prijs wat hoger dan de gemiddelde prijs van 2014.

Rodekool
Aanvoer: in de weken 5 t/m 8  liggen de volumes al rond 100.000 à 150.000 stuks/week.
Prijs: in december hogere veilingprijzen dan in dezelfde periode in 2014 en gemiddeld voor 2015 zijn de prijzen vergelijkbaar met 2014.

Wittekool
Aanvoer: de aanvoer blijft wat op hetzelfde niveau met 150.000 à 180.000 stuks/week in week 5. In de weken 6 t/m 8 groeit het volume naar 200.000 à 300.000 stuks/week.
Prijs: wittekool noteerde veel hogere veilingprijzen dan in december 2014 en hetzelfde geldt voor de gemiddelde prijs.

Groenekool
Aanvoer: hetzelfde volume in week 5: 100.000 tot 120.000 stuks en in week 6-8 zakt het volume naar 75.000 st/week.
Prijs: in december kreeg de teler op de veiling een lagere prijs. De gemiddelde prijs lag wel hoger dan over het hele jaar 2014. 

Chinese kool
Aanvoer: in de weken 5 t/m 8 wordt 20.000 tot 30.000 st/week verwacht.

Knolselderij
Aanvoer: er is meer volume op de veilingen met 150.000 tot 250.000 stuks/week in de weken 5 t/m 8.
Prijs: in december waren de veilingprijzen voor knolselderij hoger dan in december2014. De gemiddelde prijs voor 2015 lag wel lager dan 2014.

Spruiten
Aanvoer: de LAVA-veilingen verwachten 150.000 à 200.000 kg/week in de weken 4  t/m 6 en rond de 150.000 kg in de weken 7 t/m 9.
Prijs: in december kreeg de teler een lagere prijs dan in december 2014; de gemiddelde prijs is vergelijkbaar met 2014.

Losse tomaten
Aanvoer: in de weken 5 t/m  is er beperkte aanvoer uit belichte teelt: 300.000 à 400.000 kg/week. Vanaf week 10 neemt de productie toe met de klassieke teelten.
Prijs: in december kregen de producenten hogere prijzen; voor het hele jaar 2015 zijn de gemiddelde veilingprijzen lichtjes hoger dan over dezelfde periode van 2014.

Trostomaten
Aanvoer: in week 4 schommelt het volume van herfst- en belichte teelt rond 1 miljoen  kg. Tussen week 5 t/m 9 volgt een daling tot ongeveer 600.000 à 750.000 kg/week.  De aanvoer van trostomaten neemt weer toe rond week 12. Dan start de oogst van de traditionele teelten. 
Prijs: in december waren de veilingprijzen voor trostomaten opvallend hoger dan in december 2014 en lichtjes hoger voor de gemiddelde prijs.

Komkommers
Aanvoer: het nieuwe seizoen vangt aan in week 4 met een volume van 100.000 à 200.000 stuks/week. Het evolueert wel snel naar 400.000 stuks en rond week 8 stijgt het naar 1 miljoen stuks/week.

Aubergines
Aanvoer: het nieuwe seizoen start rond week 7-8 met héél kleine aantallen.

Asperges
Aanvoer: de eerste oogst uit glasteelt wordt verwacht in week 8/9 met 8000 kg/week.

Bloemkool serreteelt
Aanvoer: van deze primeur wordt tussen 10.000 en 15.000 stuks/week verwacht in de weken 5 t/m 8.

Lava
Flandria
Nieuws
Contact