Zoektocht naar nieuwe afzetmarkten

Terwijl VLAM zich in Vlaanderen vooral op de consument richt (B2C), wordt in het buitenland uitsluitend op de handel gemikt (B2B). Bovendien kiest VLAM ervoor om onze producten buiten de Europese Unie extra te promoten en er wordt nog meer ingezet op het zoeken naar nieuwe afzetmarkten. Export krijgt in 2015 duidelijk extra gewicht.

Diversificatie exportstrategie
Het Russische handelsembargo zorgt ervoor dat VLAM nog meer dan vroeger de exportstrategie diversifieert. Opvallend is dat in 2015 5% meer budget naar buitenlandse acties gaat. VLAM voorziet extra beursdeelnames, er werden nieuwe programma's ingediend bij de Europese Unie en er staan extra prospectiedagen gepland. Naast kernmarkten Duitsland en Frankrijk en de steeds belangrijker wordende Oost-Europese landen, richt VLAM meer dan ooit zijn pijlen op derde landen.

Flandria 'top of mind' houden
VLAM besteedt de meeste aandacht aan de belangrijkste kernmarkten Duitsland en Frankrijk. In beide landen wordt het Flandria-keurmerk het hele jaar onder de aandacht
gebracht van de aankopers van groenten en fruit via samenwerkingen met de belangrijkste vakbladen (publicitair én redactioneel), promotieacties in samenwerking met Duitse en Franse grootdistributiebedrijven d.m.v. folderinlassingen, voorkeurplaatsing op het verkooppunt, productdemonstraties... Deze niet-aflatende focus wil Flandria - met een
huidige bekendheid van meer dan 90% bij de inkoopverantwoordelijken in deze landen - als sterk merk in de fruit- en groentesector 'top of mind' houden.

Nieuwe afzetmarkten voor Conference
In 2015 zet VLAM verder in op het zoeken naar nieuwe afzetmarkten voor de door het Russische embargo getroffen producten. 2015 is het laatste jaar van de eerste campagne voor Conference-peren in Duitsland, Nederland en België. Deze actie loopt nog tot maart 2015, maar gezien de mooie resultaten willen beide partners de campagne verlengen. Samen met GroentenFruit Bureau hoopt VLAM de EU-cofinanciering in de wacht te slepen en de acties in Duitsland te kunnen voortzetten door het aantal tastings fors op te drijven en uit te breiden naar andere regio's.
Naast promotie voor Conference in Duitsland richt VLAM zich voor peren ook op de Canadese markt. Aangezien de Canadese voedselveiligheid het licht op groen heeft gezet
voor de invoer van Belgische peren is promotie nu aan de orde. De eerste uitvoer van Belgische peren zal ondersteund worden d.m.v. degustaties op de winkelvloer.

Premium quality, first taste
In 2015 zal VLAM traditiegetrouw aanwezig zijn op de belangrijkste groente- en fruitbeurzen in Europa: Fruit Logistica Berlijn (4-6 februari 2015) en Fruit Attraction Madrid (oktober 2015). De aanwezigheid blijft een erg belangrijk element in de buitenlandse promotiewerking. De beurzen bieden zowel de mogelijkheid om contacten met bestaande klanten in stand te houden als om nieuwe klanten te ontmoeten. Indien de opportuniteit zich voordoet, zal VLAM uitkijken naar extra locaties voor contactdagen in prospectielanden.

Voortzetting Europese campagne 'Taste of Europe'
Voor 2015 ligt de focus meer dan ooit tevoren op markten buiten de EU, in een poging om de verloren export naar Rusland te compenseren. Via de Europese campagne 'Taste of Europe' is VLAM aanwezig op beurzen in Canada, Verenigde Staten, Rusland, Japan, China (via Hong Kong) en de Verenigde Arabische Emiraten. Deze derde-landen-campagne focust enerzijds op de opbouw/verbetering van het imago van verse groenten en fruit van Europese/Belgische oorsprong en beoogt anderzijds een verhoging van de export naar derde landen.

In 2015 staan alvast 6 beurzen op het programma: World Food Moskou, Foodex Tokio, PMA Atlanta, Asia Fruit Logistica Hong Kong, WOP Dubai en CPMA Montreal. Verder omvat deze campagne ook contactdagen, workshops en bezoeken aan Belgische exporteurs, producenten en coöperaties van een selectie opinieleiders en aankopers van verse groenten en fruit uit deze derde landen. Ondanks het embargo blijft VLAM in 2015 inzetten op Rusland. Er wordt een (kleinere) standoppervlakte voorzien (100 m2) op de beurs World Food Moscow, zodat de sector contact kan houden met de Russische afnemers. Achter de schermen wordt eveneens gewerkt aan een promotieactie van zodra de ban opgeheven wordt.

 

Lava
Flandria
Nieuws
Contact