Marktvooruitblik en opportuniteiten voor februari 2015 (week 6 t/m week 9)

Deze marktvooruitblik voor de belangrijkste Flandria-producten op de LAVA-veilingen geldt voor week 6 t/m week 9 en werd afgesloten op 9 januari. Voorspellingen zijn gebaseerd op de aanvoerverwachtingen tot die datum. Veilingprijzen worden vergeleken met prijzen over dezelfde periode vorig jaar. In februari zijn winterprei, witloof, knolselderij, spruiten en alle koolsoorten opportuniteiten.

Prei
Aanvoer: in de weken 6 t/m 9 blijft het volume hoog: tussen 2 en 2,5 miljoen kg per week.
Prijs: in december lag de prijs op hetzelfde niveau als december 2013 en de gemiddelde veilingprijzen over het jaar 2014 bleven beneden het prijsniveau van het hele jaar 2013.

Witloof 
Aanvoer: vanaf week 6 tot week 9 schommelt het volume tussen 1,2 en 1,4 miljoen kg per week. Tot week 11 blijft de aanvoer stabiel.
Prijs: zowel de veilingprijs in december als de gemiddelde veilingprijzen over het hete jaar 2014 zijn vergelijkbaar met deze van 2013.

Kropsla
Aanvoer: in de weken 6 t/m 9 zien we een terugval en schommelt het aantal stuks nog tussen 1,5 en 1,8 miljoen stuks per week.
Prijs: in december kreeg kropsla hogere veilingprijzen dan in december 2013. Voor het hele jaar noteerden de gemiddelde prijzen lager dan in 2013.

Veldsla
Aanvoer: in de weken 6 t/m 9 mag de handel rekenen op een aanvoer tussen 40.000 à 60.000 kg per week.
Prijs: veldsla haalde in december veel hogere veilingprijzen dan in december 2013. De gemiddelde veilingprijzen lagen in 2014 lager dan over het hele jaar 2013.

Rodekool
Aanvoer: het aanbod vermindert en schommelt in de weken 6 t/m 9 tussen 60.000 en 80.000 stuks per week.
Prijs: vergelijkbare veilingprijzen in december met hetzelfde tijdstip in 2013, en de gemiddelde prijzen over 2014 lagen merkelijk lager dan over de twaalf maanden van 2013. 

Wittekool
Aanvoer: het volume krimpt tot 100.000 à 150.000 stuks per week in de weken 6 t/m 9.
Prijs: wittekool noteerde lagere veilingprijzen met december 2013 en dat geldt ook voor de gemiddelde prijs voor 2014 in vergelijking met 2013. 

Groenekool
Aanvoer: het volume krimpt gevoelig met in de weken 6 t/m 9 nog 75.000 stuks per week.
Prijs: in december kreeg de teler op de veiling een hogere prijs dan in dezelfde periode in 2013.  De gemiddelde veilingprijzen over het hele jaar blijven lager dan de gemiddelde prijzen in 2013.

Knolselderij
Aanvoer: in de weken 6 t/m 9 kan de handel rekenen op 150.000 à 250.000 stuks per week.
Prijs: in december waren de veilingprijzen voor knolselderij veel lager dan in december 2013. Voor de twaalf maanden van 2014 is de gemiddelde prijs vergelijkbaar met deze over 2013.

Spruiten
Aanvoer: in de weken 6 t/m 8 leveren de producenten tussen 150.000 en 200.000 kg per week. In week 9 zal het volume zakken naar 100.000 kg.
Prijs: in december werden lagere veilingprijzen dan december 2013 genoteerd. De gemiddelde prijzen over de twaalf maanden van 2014 vallen licht lager uit dan voor heel 2013.

Chinese kool
Aanvoer: in de weken 6 t/m 9 verwachten de LAVA-veilingen tussen 20.000 en 30.000 stuks per week.
Prijs: in december waren de veilingprijzen lichtjes hoger dan in december 2013 en dat geldt ook voor de gemiddelde prijs over de twaalf maanden van 2014 in vergelijking met 2013.

Losse tomaten
Aanvoer: er wordt een zeer beperkte aanvoer van 80.000 à 150.000 kg per week verwacht in de weken 6 t/m 9.
Prijs: in december kregen de producenten een lagere veilingprijs dan in december 2013. De gemiddelde prijs voor het hele jaar 2014 ligt hoger dan over de twaalf maanden van 2013.

Trostomaten
Aanvoer: in de weken 6 t/m 9 verwachten de LAVA-veilingen beperkte aanvoer met tussen 250.000 en 350.000 kg per week.
Prijs: in december zakte de veilingprijs voor trostomaten naar een lager niveau dan december 2013, de gemiddelde prijs over het jaar 2014 ligt wel hoger.

Komkommer
Aanvoer:  na de rustige start in week 4 groeit het volume nu snel aan: 400.000 st/week in week 6 en tegen week 9 klimt het volume al naar 1,5 miljoen st/week.

Paprika
De aanvoer van groene paprika vangt aan rond week 8. De productie verloopt in golven met pieken en dalen. Rood, geel en oranje wordt pas enkele weken later aangevoerd.
Groen: vanaf week 9 en 10 is er nieuwe productie met 30.000 kg per week.

Aubergines
Aanvoer: het nieuwe aubergineseizoen start rond week 7-8 met een volume van 50.000 kg per week.

Asperges
Aanvoer: de primeurs worden verwacht rond week 8-9 met 8000 kg (productie onder glas).

Lava
Flandria
Nieuws
Contact