Marktvooruitblik en opportuniteiten voor week 33 t/m week 39

Deze marktvooruitblik voor de belangrijkste Flandria-producten geldt voor week 33 t/m week 39 en werd op 29 juli afgesloten. Voorspellingen zijn gebaseerd op  aanvoerverwachtingen op die datum. Augustus, september zijn nog prima maanden voor promotieacties met BBQ-groenten: tomaten, courgettes, aubergines, paprika. 

Losse tomaten
Aanvoer: er is een dalende trend, met rond week 33-34 tussen 2,8 à 4,2 miljoen kg/week. Dit niveau blijft aanhouden in de weken 35-39 met 2,8 tot 3,2 miljoen kg/week.
Prijs: in juni-juli kregen de producenten hogere prijzen dan in juin-juli 2015, de gemiddelde prijs voor 2016 is vergelijkbaar met de gemiddelde prijs over dezelfde periode in 2015. 

Trostomaten
Aanvoer: in de weken 33-36 verwachten de LAVA-veilingen dat het volume zal afnemen tot 2,8 à 3,8 miljoen kg/week. In week 37-39 komt er nog 2,5 tot 3 miljoen kg/week.
Prijs: in juin-juli  waren de veilingprijzen voor trostomaten hoger dan in juin-juli 2015; de gemiddelde prijs lag wat lager dan deze over dezelfde periode vorig jaar.  

Komkommers
Aanvoer: in de weken 33-36 krimpt de productie tot een niveau van 3,5 à 4,5 miljoen st/week. In de weken 37-39 valt het niveau terug op 3 tot 3,5 miljoen stuks/week.
Prijs: de prijs aan de producenten was in juin-juli vergelijkbaar met juin-juli  2015 en dat geldt ook voor de gemiddelde prijs. 

Aubergines
Aanvoer: in de weken 32-37 blijft de productieafname aanhouden met 300.000 à 350.000 kg/week. In de weken 38-39 komt het volume op 200.000 kg/week.
Prijs: voor juin-juli vergelijkbare prijzen, ook de gemiddelde prijs over 2016 is vergelijkbaar met deze van de eerste zeven maanden van 2015.

Paprika
Aanvoer:
Groene paprika: in de weken 33-34 wordt 300.000 à 400.000 kg/week verwacht. Een dalende trend volgt in de weken 35-39 met 250.000 à 300.000 kg/week.

Prijs: de prijs stond in juin-juli  hoger dan in juin-juli  2015 en ook de gemiddelde prijs lag lichtjes hoger dan die over de vijf maanden van 2015.

Rode paprika: de LAVA-veilingen verwachten nog 700.000 à 900.000 kg/week in de weken 32-36. Vanaf half september leveren de producenten nog 500.000 à 750.000 kg/week in de weken 37-39.
Prijs: in juin-juli  kregen de telers hogere prijzen dan vorig jaar in april, en dit geldt ook voor de gemiddelde prijs.

Gele paprika: de telers leveren in week 32 nog 300.000 kg. In de weken 36-39 wordt nog 250.000 à 350.000 kg/week aangevoerd.
Prijs: de prijzen voor gele paprika lagen in juin-juli  hoger dan in juin-juli  2015, en de gemiddelde prijs iets lager lag dan de gemiddelde prijs over zeven maanden in 2015.

Kropsla
Aanvoer: in de weken 32 t/m 33 blijft de aanvoer status quo met 1,2 à 1,4 miljoen stuks per week. In de weken 34-39 blijft de aanvoer rond 1,2 miljoen stuks/week schommelen.
Prijs: in juin-juli  waren de veilingprijzen voor kropsla lager dan in juin-juli 2015; de gemiddelde prijs voor de zeven maanden van dit jaar was wel vergelijkbaar met die van vorig jaar. We noteren voor de alternatieve slasoorten hogere prijzen in juni-juli, de gemiddelde prijs voor 2016 is wel opvallend lager dan de gemiddelde prijs voor dezelfde periode in 2015.

Lollo Bionda
Aanvoer: de telers leveren 130.000 à 150.000 st/week in de weken 32-39.
Prijs: hogere prijzen in juni-juli, de gemiddelde prijs voor 2016 is wel opvallend lager dan de gemiddelde prijs voor dezelfde periode in 2015.

Lollo Rossa
Aanvoer: er wordt in de weken 32-40 nog 100.000 st/week aangevoerd.
Prijs: hogere prijzen in juni-juli, de gemiddelde prijs voor 2016 is wel opvallend lager dan de gemiddelde prijs voor dezelfde periode in 2015.

Eikeblad Rood
Aanvoer: in de weken 32 t/m 39 wordt 100.000 tot 120.000 st/week verwacht.
Prijs: hogere prijzen in juni-juli, de gemiddelde prijs voor 2016 is wel opvallend lager dan de gemiddelde prijs voor dezelfde periode in 2015.

Eikeblad Groen
Aanvoer: in de weken 32-39 verwachten de LAVA-veilingen een aanvoer van 50.000 tot  60.000 st/week.
Prijs: hogere prijzen in juni-juli, de gemiddelde prijs voor 2016 is wel opvallend lager dan de gemiddelde prijs voor dezelfde periode in 2015.

Courgette
Aanvoer: in week 32 een lichte afname naar 1,5 tot 2 miljoen stuks/week. Daarna een lichte stijging met 2 tot 2,2 miljoen stuks/week in de weken 34-39.
Prijs: in juin-juli  lichtjes hogere prijzen dan in 2015 en hetzelfde geldt voor de gemiddelde prijs.

Veldsla
Aanvoer: in de weken 32 t/m 39 wordt 30.000 à 40.000 kg/week geleverd.
Prijs: veldsla haalde in juin-juli  opvallend hogere prijzen dan in juin-juli 2015; voor 2016 tot op heden liggen de gemiddelde prijzen opvallend lager dan de gemiddelde van 2015 over dezelfde periode.  

Bloemkool
Aanvoer: de LAVA-veilingen verwachten een uitermate onzekere productie. verwacht wordt dat er in de weken 33-39 tussen 200.000 en 400.000 stuks/week wordt geleverd. 
Prijs: juin-juli  2016 gaf merkelijk hogere prijzen dan juin-juli  vorig jaar, en aangezien juin-juli  de eerste echte productiemaand was, is er eenzelfde beeld voor de zeven maanden van 2016 tegenover 2015.

Broccoli
Aanvoer: ook voor broccoli geldt dat de oogst héél onzeker is. Geschat wordt dat in de weken 33-39 zo'n 100.000 tot 120.000 st/week wordt aangevoerd.
Prijs: in juin-juli  lag de veilingprijs hoger dan in juin-juli vorig jaar en dat geldt ook voor de  gemiddelde prijs.

Prei
Aanvoer: de LAVA-veilingen verwachten een toename van de volumes zomerprei. In de weken 33-35 groeien de volumes van 500.000 kg tot 800.000 kg/week. Deze trend houdt aan met in de weken 36-39 al 1 miljoen kg/week.
Prijs: in juin-juli  stonden de prijzen hoger dan in juin-juli 2015. Over de zeven maanden van 2016 is de gemiddelde prijs vergelijkbaar met die van vorig jaar in dezelfde periode. 

Witloof 
Aanvoer: het volume witloof zit in week 32 rond 700.000 kg. Er volgt aanzienlijke volumetoename vnaf week 34 tot 39: 800.000 à 900.000 kg.       
Prijs: de veilingprijs in juin-juli lag lager dan in juin-juli 2015 en ook de gemiddelde prijs over vijf maanden ligt lager dan vorig jaar.

Wittekool
Aanvoer: de aanvoer valt terug op 70.000 à 100.000 stuks/week in de weken 32-35. De aanvoer groeit in de weken 36-39 naar 100.000 à 150.000 stuks/week.
Prijs: wittekool noteerde veel lagere veilingprijzen dan in juin-juli 2015 en dat geldt ook voor de gemiddelde prijzen.  

Rodekool
Aanvoer: in week 32 liggen de volumes tussen 20.000 en 30.000 stuks/week. Er volgt productievermeerdering met 30.000 à 40.000 stuks/week in de weken 34-36 en in de weken 37-39 schommelt de aanvoer rond 80.000 kg/week.  
Prijs: in juin-juli veel hogere veilingprijzen dan in juin-juli vorig jaar en ook de gemiddelde prijs lag veel hoger dan in 2015.

Savooikool
Aanvoer: met de nieuwe oogst stijgt ook de aanvoer met tussen 20.000 tot 25.000 stuks/week in week 32. Daarna 40.000 stuks in de weken 35-36 en er volgt een piek met in week 39 tot 100.000 stuks/week.
Prijs: in juin-juli lag de veilingprijs lichtjes hoger dan in juin-juli 2015 en de gemiddelde prijzen lagen lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Chinese kool
Aanvoer: voor de weken 33 t/m 39 wordt er 20.000 à 30.000 stuks/week aangevoerd.
Prijs: in juin-juli hogere prijzen, voor het hele jaar 2016 ook hoger dan de gemiddelde prijs over de eerste zeven maanden van 2015.

Groene selder
Aanvoer: het volume breidt sterk uit tot 180.000 bussels/week in de weken 33-39.
Prijs: groene selder haalde in juin-juli vergelijkbare veilingprijzen als in juin-juli 2015; voor 2016 lagen de gemiddelde prijzen op hetzelfde niveau als over dezelfde periode van 2015.  

Knolselderij
Aanvoer: het volume haalt een niveau van 100.000 à 150.000 stuks/week in de weken 32-34. In de weken 35-39 blijft het volume op hetzelfde niveau van 150.000 stuks/week.
Prijs: in juin-juli waren de veilingprijzen veel hoger dan in juin-juli 2015 en dat geldt ook voor de gemiddelde prijs over zeven maanden in vergelijking met 2015.

Spruiten
Aanvoer: het seizoen start in week 33 met in week 35 een klein volume van 5000 à 10.000 kg. In week 37 is er al een verdubbeling met 20.000 tot 40.000 kg en in de weken 38-39 stijgt de productie al naar 60.000 stuks/week.

Knolvenkel
Aanvoer: de producenten voeren 100.000 à 150.000 stuks/week aan in de weken 32-44.

Lava
Flandria
Nieuws
Contact