Marktvooruitblik

Deze marktvooruitblik voor de belangrijkste Flandria-producten geldt voor week 18 t/m week 22 en werd op 8 april afgesloten. Voorspellingen zijn gebaseerd op  aanvoerverwachtingen tot die datum. Mei is een prima maand voor promotieacties met tomaten, komkommers en asperges. 

Losse tomaten
Aanvoer: de productie blijft stijgen zodat in de weken 18-20 zo'n 3 tot 3,2 miljoen kg per week wordt aangevoerd. Het volume groeit sterk aan met in de weken 22-23 een piek van 3,5 à 4 miljoen kg per week. 
Prijs: in maart kregen de producenten vergelijkbare prijzen met die van maart 2015, de gemiddelde prijs voor 2016 ligt wel wat lager dan de gemiddelde prijs over dezelfde periode in 2015. 

Trostomaten
Aanvoer: in de weken 18-20 verwachten de LAVA-veilingen een toename van het volume tot 3 miljoen kg per week. De productie stijgt nog elke week, in de weken 22-23 tot 3,5 à 4 miljoen kg/week. 
Prijs: in maart waren de veilingprijzen voor trostomaten iets lager dan in maart 2015, voor de gemiddelde prijs was dit duidelijk lager.

Kropsla
Aanvoer: in de weken 18 t/m 20 vermindert de aanvoer naar 1,5 tot 2 miljoen stuks per week. In week 23 houdt de daling verder aan met 1,3 miljoen stuks/week.
Prijs: in maart waren de veilingprijzen voor kropsla vergelijkbaar met maart 2015; de gemiddelde prijs dit jaar ligt wel opvallend lager dan vorig jaar.
We zien dezelfde tendens voor de alternatieve slasoorten.

Prei
Aanvoer: in week 18 verwachten de LAVA-veilingen een aanvoer van 1,5 miljoen kg. Het volume blijft dalen met in week 22 nog 1 miljoen kg/week.
Prijs: in maart stond de prijs voor prei op een hoger niveau dan in maart 2015. Over de drie maanden van 2016 is de gemiddelde prijs vergelijkbaar met die van vorig jaar in dezelfde periode. 

Witloof 
Aanvoer: het volume witloof zakt in week 18 tot 800.000 kg en vermindert in de volgende weken, met in week 22 nog 600.000 kg.            
Prijs: de veilingprijs in maart was vergelijkbaar met maart 2015, de gemiddelde prijs over drie maanden ligt lager dan vorig jaar.

Komkommers
Aanvoer: het volume evolueert snel: in de weken 18-23 stijgt de productie tot 5 à 6 miljoen st/week.
Prijs: de prijs aan de producenten lag in maart lager dan in maart 2015 en dat was ook zo voor de gemiddelde prijzen.

Aubergines
Aanvoer:  in de weken 18-23 komt de eerste, grote piek met 350.000 à 450.000 kg/week.
Prijs: voor maart vergelijkbare prijzen, de gemiddelde prijs ligt wel lichtjes lager dan in de eerste drie maanden van 2015.

Paprika
Aanvoer groen: een productiegolf wordt verwacht in de weken 18-22 met 300.000 à 400.000 kg/week.
Prijs: de prijs stond in maart hoger dan in maart 2015.
Aanvoer rood: de LAVA-veilingen verwachten 800.000 à 900.000 kg/week in de weken 18-23.
Prijs: in maart kregen de telers voor rode paprika hogere prijzen dan vorig jaar in maart.
Aanvoer geel: de telers leveren in de weken 18-23 tussen 350.000 en 400.000 kg/week.
Prijs: de prijzen voor gele paprika lagen in maart lager dan in maart 2015.

Courgette
Aanvoer: courgette uit glasteelt kent een flinke productiegroei, met in de weken 18-19 800.000 à 1 miljoen stuks/week.  In de weken 22-23 stijgt de aanvoer naar een piek met 1,2 tot 1,5 miljoen stuks/week.
Prijs: in maart veel lagere prijzen dan in 2015 en dat geldt ook voor de gemiddelde prijs dit jaar. 

Asperges
Aanvoer: er wordt in de weken 18-21 veel volume verwacht met een piek van 200.000 à 250.000 kg/week. Daarna neemt de productie af met nog 150.000 à 200.000 kg/week in de weken 22-23.
Prijs: er waren in maart wat hogere prijzen dan in 2015 voor asperges, en dezelfde tendens voor de gemiddelde prijs voor 2016.

Veldsla
Aanvoer: in de weken 18  t/m 23 wordt 30.000 à 40.000 kg/week geleverd.
Prijs: veldsla haalde in maart hogere veilingprijzen dan in maart 2015; voor 2016 tot op heden liggen de gemiddelde prijzen lager dan de gemiddelde van 2015 over dezelfde periode.  

Bloemkool
Aanvoer: begin mei begint de productie van bloemkolen.  De topaanvoer ligt meestal in mei (eind mei of begin juni, afhankelijk van het weer).  De verwachte topaanvoer zou in week 21 kunnen vallen met 500.000 stuks. Zo'n 2 weken later (week 23) valt het volume op de helft terug. Prognoses over het productieverloop zijn moeilijk. Wel is duidelijk dat het geen vroeg voorjaar zal zijn.

Wittekool
Aanvoer: de aanvoer blijft op hetzelfde peil met 150.000 à 200.000 stuks/week in de weken 19-23.
Prijs: wittekool noteerde dezelfde veilingprijzen als in maart 2015, maar voor het jaar 2016 lagen de gemiddelde prijzen lichtjes hoger.

Rodekool
Aanvoer: in de weken 19 t/m 23 liggen de volumes tussen 40.000 en 50.000 stuks/week.  
Prijs: in maart veel hogere veilingprijzen dan in maart vorig jaar en ook de gemiddelde prijs lag veel hoger dan in 2015.

Knolselderij
Aanvoer: het volume blijft stabiel met 150.000 tot 250.000 stuks/week in de weken 19 t/m 23.
Prijs: in maart waren de veilingprijzen voor knolselderij hoger dan in maart 2015 en dat geldt ook voor de gemiddelde prijs over drie maanden in vergelijking met 2015.

Savooikool
Aanvoer: voor de weken 18 t/m 20 verwachten de LAVA-veilingen heel beperkte aanvoer van 5.000 stuks/week. Daarna komt de nieuwe oogst en stijgt de aanvoer met tussen 5.000 tot 10.000 stuks/week in de weken 21 t/m 23.
Prijs: in maart lag de veilingprijs lager dan in maart 2015 en ook de gemiddelde prijzen lagen lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Chinese kool
Aanvoer: voor de weken 19 t/m 23 wordt er 20.000 à 30.000 stuks/week aangevoerd.

Groene selder
Aanvoer: vanaf week 20 breidt het volume sterk uit tot 50.000 stuks en in de weken daarna is dit al 150.000 stuks/week.

Lava
Flandria
Nieuws
Contact