Marktvooruitblik en opportuniteiten voor mei 2015 (week 19 t/m week 22)

Deze marktvooruitblik voor de belangrijkste Flandria-producten geldt voor week 19 t/m week 22 en werd afgesloten op 8 april. Voorspellingen zijn gebaseerd op de aanvoerverwachtingen tot die datum. Veilingprijzen worden vergeleken met prijzen over dezelfde periode vorig jaar. Witloof en kropsla blijven interessante producten voor promotieacties, maar denk ook aan typische lentegroenten als komkommer, paprika,  aubergines en zelfs asperges.

Losse tomaten
Aanvoer: het aanbod aan losse Flandria-tomaten blijft snel toenemen. Er wordt al 2,8 tot 3,2 miljoen kg verwacht in de weken 19 en 20. De productie stijgt constant tot 3,5 à 4 miljoen kg in de weken 22-23. 
Prijs: in maart kregen de producenten lagere prijzen, maar voor het jaar 2015 zijn de veilingprijzen vergelijkbaar met de prijzen over dezelfde periode van 2014.

Trostomaten
Aanvoer: ook voor trostomaten breidt het volume gestadig uit. In de weken 19-20 verwachten de LAVA-veilingen 3 miljoen kg per week en het volume groeit aan tot 4 à 4,5 miljoen kg per week in de weken 22-23. 
Prijs: in maart waren de veilingprijzen voor trostomaten vergelijkbaar met maart 2014 en ook voor de eerste dertien weken van het jaar was de gemiddelde prijs vergelijkbaar met de overeenkomstige periode van 2014.

Kropsla
Aanvoer: het aanbod neemt gestaag af: van 2,5 miljoen stuks na Pasen naar 1,5 à 2 miljoen stuks in de weken 19 en 20. Deze tendens houdt aan met in week 23 nog 1,5 miljoen stuks.
Prijs: in maart waren de veilingprijzen voor kropsla hoger dan in maart 2014 en hetzelfde geldt voor de gemiddelde prijs over de eerste dertien weken van dit jaar.

Paprika
De productie verloopt in golven met pieken en dalen.
Groen: een productiegolf komt eraan in de weken 19-22 met 300.000 à 350.000 kg/week. De veilingprijzen zijn tot nu toe vergelijkbaar met de seizoenstart in 2014.
Rood: in de weken 19-23 blijft een piek aanhouden. De producenten leveren al 700.000 à 800.000 kg/week.
Geel: rond de weken 19-23 neemt de aanvoer toe tot 300.000 à 400.000 kg per week.
In het begin van het seizoen waren de veilingprijzen voor rood en geel opvallend hoger dan bij de start van het seizoen vorig jaar.

Komkommer
Aanvoer: het volume groeit sterk aan: 3,5 à 4,5 miljoen stuks/week in de weken 19-23.
Prijs: de veilingprijs in maart van dit jaar oversteeg sterk deze van maart 2014. Ook de gemiddelde prijs voor het hele jaar 2015 lag boven het gemiddelde van dezelfde periode in 2014.

Aubergines
Aanvoer: de eerste grote piek komt er rond de weken 18-23 met 350.000 à 400.000 kg/week.
Prijs: lichtjes hoger voor maart, en de dertien weken van 2015 geven ook lichtjes hogere prijzen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Asperges
Aanvoer: mei wordt de maand bij uitstek van de Flandria-asperges. Vanaf week 18 komt de productie uit volle grond met 200.000 tot 250.000 kg/week in de weken 18-21. In de weken 22-23 schommelt de productie tussen 150.000 en 200.000 kg/week.
Prijs: in maart waren de prijzen vergelijkbaar. De laatste week van maart klommen de prijzen wel boven de veilingprijs van maart 2014.

Bloemkool
Aanvoer: begin mei - afhankelijk van het weer - start het seizoen van de vollegrondsbloemkool. Rond de weken 19-22 wordt er topaanvoer verwacht met 500.000 stuks/week. Twee weken later halveert het volume. Het productieverloop is moeilijk in te schatten.

Courgette (serre)
Aanvoer: afhankelijk van het weer kan de aanvoer in de weken 18-19 al stijgen naar 700.000 à 900.000 stuks/week. Een piek van 1,2 miljoen stuks/week wordt bereikt in de weken 22 tot 23.

Veldsla
Aanvoer: in de weken 19 t/m 23 mag de handel rekenen op een aanvoer van 40.000 kg per week.
Prijs: veldsla haalde in maart vergelijkbare veilingprijzen met maart 2014 en gemiddeld gezien over de dertien weken van 2015 liggen de prijzen veel hoger.

Prei
Aanvoer: de afname van het volume gaat nu snel. In week 19 nog 1 miljoen kg, nadien halveert het praktisch, met in week 22 nog 600.000 kg. In week 23 halen de producenten nog 500.000 kg.
Prijs: in maart lag de prijs hoger dan in maart 2014 en ook voor het hele jaar 2015 kregen de producenten hogere gemiddelde prijzen.

Witloof 
Aanvoer: in de volgende weken daalt het volume van 800.000 à 1 miljoen kg in week 19 naar 800.000 kg in week 22. Deze afname zet zich door, met in de weken 23-26 nog tussen 600.000 en 800.000 kg per week.
Prijs: de veilingprijs in maart van dit jaar oversteeg deze van 2014 en ook voor het hele jaar 2015 liggen de prijzen hoger dan in de overeenkomstige periode vorig jaar.

Rodekool
Aanvoer: het aanbod vermindert en schommelt in de weken 19 t/m 23 tussen 40.000 en 50.000 stuks per week.
Prijs: in maart veel lagere veilingprijzen dan in dezelfde periode in 2014 en voor de dertien weken van 2015 veel lager dan in de overeenkomstige periode vorig jaar.

Wittekool
Aanvoer: er wordt tussen 200.000 en 300.000 stuks per week verwacht in de weken 19 t/m 23.
Prijs: wittekool noteerde hogere veilingprijzen dan in maart 2014 en hetzelfde geldt voor de gemiddelde prijs.

Groenekool
Aanvoer: in de weken 19-23 is er nog weinig aanvoer: 5.000 tot 10.000 stuks/week.
Prijs: in maart kreeg de teler op de veiling een merkelijk hogere prijs dan in dezelfde periode in 2014 en dit geldt ook voor het gemiddelde voor het hele jaar 2015 . 

Chinese kool
Aanvoer: in de weken 19 t/m 23 verwachten de LAVA-veilingen tussen 20.000 en 30.000 stuks per week.
Prijs: in maart klommen de veilingprijzen naar een lichtjes hoger niveau dan in maart 2014 en dit geldt ook voor de gemiddelde prijs voor de dertien weken van 2015.

Knolselderij
Aanvoer: in de weken 19 t/m 23 kan de handel rekenen op 150.000 à 250.000 stuks per week.
Prijs: in maart waren de veilingprijzen voor knolselderij veel lager dan in maart 2014 en ook de gemiddelde prijs lag lager dan in de overeenkomstige periode vorig jaar.

Groene selder
Aanvoer: de handel kan rekenen op 50.000 stuks in week 20. Daarna stijgt het volume, met in de weken 21-23 rond 150 000 st/week.

Broccoli
Aanvoer: eerste aanvoer wordt verwacht vanaf week 21. De producenten leveren tussen 20.000 en 40.000 kg in de weken 21-23.

Lava
Flandria
Nieuws
Contact